19 Kasım 2014 Çarşamba

KITAP ONERI: AKIL TUTULMASI - Birgül Ayman GÜLER


Akıl Tutulması - Birgül Ayman Güler 

"Yüzyıllık 'milliyetlerin özerkliği' düşüncesi, günümüzde, etnik topluluklara statü verilmesini kendisi için değil ama azgelişmiş ülkeler için 'farklılıkların gereği' ilan eden Avrupa Birliği ile ABD gibi sömürgeci merkezlerin baş tacı olmuş durumdadır. Bu merkezler böylece dünyaya armağan ettikleri 'bireye dayalı demokratik toplumlar'dan geri basmakta ve dünyayı inanç-etnisite topluluklarına dayanan ortaçağ düzeniyle 'küreselleştirme' hedefi gütmektedirler"

İMGE KITABEVI

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder